Close

Ochrana osobních údajů - GDPR

Pomáháme naším zákazníkům v Jindřichově Hradci a okolí zvládnout evropské nařízení ohledně ochrany osobních údajů.

Kontrola a audit zabezpečení dat


Provádíme zabezpečení údajů, optimalizujeme proces zálohování a ochranu dat. Pravidelně provádíme kontroly záloh a audity zabezpečení a nastavení. S námi tak splníte jednak požadavek normy na ochranu a kontrolu dat, především pak v momentě napadení virem, ransomwarem či jinými nenadálými událostmi.

Analýza rozsahu zpracování osobních dat a zavedení GDPR


Pomůžeme Vám zpracovat, či za Vás zanalyzujeme Vaše data. Získáte tak detailní přehled o tom, kde máte jednotlivé osobní údaje a můžete tak zoptimalizovat procesy jejich zpracování. Společně nastavíme procesy a stanovíme postupy pro úspěšné splnění normy.

Externí Pověřenec (DPO)Pro naše zákazníky poskytujeme služby externího pověřence (DPO).  Prověřujeme aktivní i pasivní kroky, vyjadřujeme se k nastavenému systému a plníme komunikační povinnost s úřadem i fyzickými osobami.

Bezpečnost dat

Ochrana a dostupnost dat zvlášť v době ransomwarů je velmi důležitým tématem. Nařízení se tomu věnuje především z pohledu Osobních údajů, ovšem vzhledem každoměsíčním útokům ransomwarů je dostatek záloh a jejich dostupnost často otázkou téměř přežití firem. V případě uniku dat, byste měli nahlásit událost dozorovému orgánu do 72 hodin.

Poskytujeme našim zákazníkům takovou úroveň zabezpečení, při které pravděpodobnost ztráty dat je velmi malá.  V rámci této služby zabezpečení pravidelně kontrolujeme a vy tak zároveň budete plnit povinnosti nařízení,

Zavedení GDPR

Způsob  a postup naší práce:

 1. Schůzka a výzkum – provedení dotazníkového šetření
 2. Analytická část
 •  Určení, jaké osobní údaje jsou uchovávány a kde (servery, cloud, kontrola úložiště využívaného organizací).
 • Klasifikace osobních údajů podle jejich kategorie (obecné, citlivé).
 • Rozdělení osobních údajů podle účelu jejich zpracování.
 • Popsání životního cyklu osobního údaje
 • Hodnocení zpracování osobních údajů s ohledem na nezbytnost vypracování zprávy o dopadech zpracování a na nutnost mít pověřence ochrany osobních údajů.
 • Analýza právního základu a poskytování informací o zpracování.
 • Zhodnocení zavedených bezpečnostních opatření při zpracování osobních údajů.
 • Analýza vnitropodnikových předpisů tykajících se ochrany osobních údajů.
 • Právní revize smluv ve spolupráci s právníkem
 • Analýza nastavení IT systémů zavedených v organizaci z pohledu tzv. best practice, logování přístupů a minimalizace zpracování osobních údajů.
 • Vyhodnocení správnosti nastavených procesů zpracovávání osobních údajů.
 • Analýza postupů pro nakládání s papírovými dokumenty, obsahujícími osobní údaje.
 • V případě potřeby ověření, že organizace při vývoji nových produktů dodržuje princip privacy by design.
 1. GAP analýza – nalezení rozdílů oproti normě
 2. Implementace opatření na základě GAP Analýzy – výsledkem by měla být správná tab. 2 + směrnice
 3. Závěrečná zpráva – zde popsán soubor opatření, které jsou prováděné
Pověřenec (DPO)

Provádíme Outsourcing Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

DPO neboli Data Protection Officer  je nově zavedená funkce, kterou zavádí GDPR. DPO bude plnit funkci koordinátora ochrany osobních údajů příslušného správce nebo zpracovatele a zároveň funkci jakéhosi kontaktního bodu pro jeho komunikaci s dozorovým úřadem (v ČR s Úřadem pro ochranu osobních údajů). Dále jako kontaktní místo pro Fyzické osoby, které se budou chtít uplatnit svá práva vzthující se k osobním datům a správce.


Pověřenec (DPO) & Komora Pověřenců osobních údajů

Abychom neustále zkvalitńovali naše služby v tomto složitém oboru, stali jsme se členy Komory pověřenců pr ochrnau osobních údajů.

Praha, Jindřichův Hradec

Působíme v Praze, Jindřichově Hradci, Nové Bystřici a v blízkém okolí.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

jakub@nsw.cz
728 362 402

info@nsw.cz
730 516 333